Čo tak krátku modlitbu?

Modlitbová reťaz

Milovaní modlitebníci. Boh robí veľké veci medzi nami. A ako v poslednom čase vnímame, má pre nás pripravený plán podľa svojej vôle. Hovorí nám, aby sme vztýčili modlitbové vlajky a v modlitbe si pripravovali srdcia. Aby sme boli pripravení, keď si nás Pán bude chcieť použiť. Preto vás pozývam k ešte úprimnejšej modlitbe. Zapojme sa do tejto modlitbovej reťaze a spoznávajme nášho milujúceho Pána. Otvorme si srdcia a buďme pripravení. Verím, že tento čas vám prinesie mnoho požehnania...

Prihlásenie

Pridaj sa do modlitbovej reťaze:

Zvoľ si deň:

Streda 27.9.

0:00 - 0:29 sa modlí: Janka M.
0:30 - 0:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
1:00 - 1:29 sa modlí: Vlado N.
1:30 - 1:59 sa modlí: Vlado N.
2:00 - 2:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
2:30 - 2:59 sa modlí: Peter L.
3:00 - 3:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
3:30 - 3:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
4:00 - 4:29 sa modlí: Jozef K.
4:30 - 4:59 sa modlí: Peter K.
5:00 - 5:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
5:30 - 5:59 sa modlia: Lubos G., marta m.
6:00 - 6:29 sa modlí: marta m.
6:30 - 6:59 sa modlí: Eva B.
7:00 - 7:29 sa modlia: Veronika K., Janka M.
7:30 - 7:59 sa modlí: Silvia B.
8:00 - 8:29 sa modlí: Andrea F.
8:30 - 8:59 sa modlí: marta m.
9:00 - 9:29 sa modlí: Milka M.
9:30 - 9:59 sa modlí: Milka M.
10:00 - 10:29 sa modlí: Natalia D.
10:30 - 10:59 sa modlí: Martina M.
11:00 - 11:29 sa modlí: Helena S.
11:30 - 11:59 sa modlí: Helena S.
12:00 - 12:29 sa modlí: Monika D.
12:30 - 12:59 sa modlí: Eva L.
13:00 - 13:29 sa modlí: Jaroslava S.
13:30 - 13:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
14:00 - 14:29 sa modlí: Laura S.
14:30 - 14:59 sa modlí: Laura S.
15:00 - 15:29 sa modlí: Majka J.
15:30 - 15:59 sa modlia: Helena S., Majka J.
16:00 - 16:29 sa modlí: Slavomíra K.
16:30 - 16:59 sa modlí: marta m.
17:00 - 17:29 sa modlí: Milka M.
17:30 - 17:59 sa modlí: Eva L.
18:00 - 18:29 sa modlí: Janka M.
18:30 - 18:59 sa modlia: Silvia B., Milka M.
19:00 - 19:29 sa modlia: Silvia B., Alenka Š.
19:30 - 19:59 sa modlí: Natalia D.
20:00 - 20:29 sa modlí: Anna A.
20:30 - 20:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
21:00 - 21:29 sa modlí: Denisa H.
21:30 - 21:59 sa modlí: Jaroslava S.
22:00 - 22:29 sa modlí: Anna K.
22:30 - 22:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
23:00 - 23:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
23:30 - 23:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.

Piatok 29.9.

0:00 - 0:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
0:30 - 0:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
1:00 - 1:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
1:30 - 1:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
2:00 - 2:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
2:30 - 2:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
3:00 - 3:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
3:30 - 3:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
4:00 - 4:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
4:30 - 4:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
5:00 - 5:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
5:30 - 5:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
6:00 - 6:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
6:30 - 6:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
7:00 - 7:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
7:30 - 7:59 sa modlí: Silvia B.
8:00 - 8:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
8:30 - 8:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
9:00 - 9:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
9:30 - 9:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
10:00 - 10:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
10:30 - 10:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
11:00 - 11:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
11:30 - 11:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
12:00 - 12:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
12:30 - 12:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
13:00 - 13:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
13:30 - 13:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
14:00 - 14:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
14:30 - 14:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
15:00 - 15:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
15:30 - 15:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
16:00 - 16:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
16:30 - 16:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
17:00 - 17:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
17:30 - 17:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
18:00 - 18:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
18:30 - 18:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
19:00 - 19:29 sa modlí: Natalia D.
19:30 - 19:59 sa modlí: Alenka Š.
20:00 - 20:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
20:30 - 20:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
21:00 - 21:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
21:30 - 21:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
22:00 - 22:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
22:30 - 22:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
23:00 - 23:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
23:30 - 23:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.

Sobota 30.9.

0:00 - 0:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
0:30 - 0:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
1:00 - 1:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
1:30 - 1:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
2:00 - 2:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
2:30 - 2:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
3:00 - 3:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
3:30 - 3:59 sa modlí: Jozef K.
4:00 - 4:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
4:30 - 4:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
5:00 - 5:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
5:30 - 5:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
6:00 - 6:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
6:30 - 6:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
7:00 - 7:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
7:30 - 7:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
8:00 - 8:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
8:30 - 8:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
9:00 - 9:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
9:30 - 9:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
10:00 - 10:29 sa modlí: Alenka Š.
10:30 - 10:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
11:00 - 11:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
11:30 - 11:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
12:00 - 12:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
12:30 - 12:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
13:00 - 13:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
13:30 - 13:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
14:00 - 14:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
14:30 - 14:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
15:00 - 15:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
15:30 - 15:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
16:00 - 16:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
16:30 - 16:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
17:00 - 17:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
17:30 - 17:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
18:00 - 18:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
18:30 - 18:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
19:00 - 19:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
19:30 - 19:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
20:00 - 20:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
20:30 - 20:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
21:00 - 21:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
21:30 - 21:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
22:00 - 22:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
22:30 - 22:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
23:00 - 23:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
23:30 - 23:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.