Nikdy nie je zlý čas na modlitbu.

Modlitbová reťaz

Milovaní modlitebníci. Boh robí veľké veci medzi nami. A ako v poslednom čase vnímame, má pre nás pripravený plán podľa svojej vôle. Hovorí nám, aby sme vztýčili modlitbové vlajky a v modlitbe si pripravovali srdcia. Aby sme boli pripravení, keď si nás Pán bude chcieť použiť. Preto vás pozývam k ešte úprimnejšej modlitbe. Zapojme sa do tejto modlitbovej reťaze a spoznávajme nášho milujúceho Pána. Otvorme si srdcia a buďme pripravení. Verím, že tento čas vám prinesie mnoho požehnania...

Prihlásenie

Pridaj sa do modlitbovej reťaze:

Zvoľ si deň:

Streda 24.7.

0:00 - 0:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
0:30 - 0:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
1:00 - 1:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
1:30 - 1:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
2:00 - 2:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
2:30 - 2:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
3:00 - 3:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
3:30 - 3:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
4:00 - 4:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
4:30 - 4:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
5:00 - 5:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
5:30 - 5:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
6:00 - 6:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
6:30 - 6:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
7:00 - 7:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
7:30 - 7:59 sa modlí: Marian B.
8:00 - 8:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
8:30 - 8:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
9:00 - 9:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
9:30 - 9:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
10:00 - 10:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
10:30 - 10:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
11:00 - 11:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
11:30 - 11:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
12:00 - 12:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
12:30 - 12:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
13:00 - 13:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
13:30 - 13:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
14:00 - 14:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
14:30 - 14:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
15:00 - 15:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
15:30 - 15:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
16:00 - 16:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
16:30 - 16:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
17:00 - 17:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
17:30 - 17:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
18:00 - 18:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
18:30 - 18:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
19:00 - 19:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
19:30 - 19:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
20:00 - 20:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
20:30 - 20:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
21:00 - 21:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
21:30 - 21:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
22:00 - 22:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
22:30 - 22:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
23:00 - 23:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
23:30 - 23:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.

Piatok 26.7.

0:00 - 0:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
0:30 - 0:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
1:00 - 1:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
1:30 - 1:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
2:00 - 2:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
2:30 - 2:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
3:00 - 3:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
3:30 - 3:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
4:00 - 4:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
4:30 - 4:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
5:00 - 5:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
5:30 - 5:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
6:00 - 6:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
6:30 - 6:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
7:00 - 7:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
7:30 - 7:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
8:00 - 8:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
8:30 - 8:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
9:00 - 9:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
9:30 - 9:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
10:00 - 10:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
10:30 - 10:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
11:00 - 11:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
11:30 - 11:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
12:00 - 12:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
12:30 - 12:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
13:00 - 13:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
13:30 - 13:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
14:00 - 14:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
14:30 - 14:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
15:00 - 15:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
15:30 - 15:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
16:00 - 16:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
16:30 - 16:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
17:00 - 17:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
17:30 - 17:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
18:00 - 18:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
18:30 - 18:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
19:00 - 19:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
19:30 - 19:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
20:00 - 20:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
20:30 - 20:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
21:00 - 21:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
21:30 - 21:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
22:00 - 22:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
22:30 - 22:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
23:00 - 23:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
23:30 - 23:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.

Sobota 27.7.

0:00 - 0:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
0:30 - 0:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
1:00 - 1:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
1:30 - 1:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
2:00 - 2:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
2:30 - 2:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
3:00 - 3:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
3:30 - 3:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
4:00 - 4:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
4:30 - 4:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
5:00 - 5:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
5:30 - 5:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
6:00 - 6:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
6:30 - 6:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
7:00 - 7:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
7:30 - 7:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
8:00 - 8:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
8:30 - 8:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
9:00 - 9:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
9:30 - 9:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
10:00 - 10:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
10:30 - 10:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
11:00 - 11:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
11:30 - 11:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
12:00 - 12:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
12:30 - 12:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
13:00 - 13:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
13:30 - 13:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
14:00 - 14:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
14:30 - 14:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
15:00 - 15:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
15:30 - 15:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
16:00 - 16:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
16:30 - 16:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
17:00 - 17:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
17:30 - 17:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
18:00 - 18:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
18:30 - 18:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
19:00 - 19:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
19:30 - 19:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
20:00 - 20:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
20:30 - 20:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
21:00 - 21:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
21:30 - 21:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
22:00 - 22:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
22:30 - 22:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.
23:00 - 23:29 sa zatiaľ nemodlí nikto.
23:30 - 23:59 sa zatiaľ nemodlí nikto.