A dostanete všetko, o čo budete v modlitbe s vierou prosiť. [Mt 21,22]

Prečo sa modliť?

Možno sa pýtate, prečo sa vlastne modliť. Často používame výhovorky ako „Ja sa neviem modliť.“, „Nemám čas na modlitbu.“, „Čomu môže modlitba pomôcť?" alebo „Veď sa modlia iní.“.
Je to naozaj tak?

Páter Pio povedal: „Ak sa dnes vytráca viera, príčinou je nedostatok modlitby. Boha nehľadajme v knihách, ale v modlitbe...“. Modlitba nie je niečo, čo musíme. Modlitba je niečo, čo môžeme. My sa môžeme rozprávať s Bohom. Niekto tak veľký ako Ten, čo stvoril svet, sa chce rozprávať s nami. S každým z nás. A tento dôverný rozhovor s Ním sa nazýva modlitba - áno, aj svojimi slovami, nie len skrze „oficiálne modlitby“. Nepotrebujeme na to odborné termíny, slová z hebrejčiny alebo starej latinčiny - stačí nám tá slovná zásoba, ktorú sme sa naučili v škole. On nám rozumie.

Musíme sa starať o deti, celý deň pracovať, upratovať, niečo pokazené opraviť... Kde tam mám strčiť ešte hodinu na modlitbu? A keď sa už začnem modliť, o 10 minút ma začne veľmi zaujímať anatómia okolo lietajúcej muchy... Viete čo? To je v poriadku. Sme ľudia, nie sme dokonalí, máme veľa povinností a niekedy sme aj leniví. Ale Boh od nás nechce aby sme sa modlili 5 hodín denne a potom si neplnili svoje povinnosti. Jemu stačí aj pár minút počas dňa.
Čo by ste si vybrali Vy, 10-minútový rozhovor s blízkou osobou denne alebo vôbec žiaden? Začnime s takým časom, aký si myslíme, že modlitbe venovať môžeme. Hoci len pár minút denne. Ale každý deň.

A má modlitba zmysel? Je potrebné aby sa modlil ďalší človek? V skratke: áno. Dlhšia odpoveď: